Kayan yazı elektronik devrelerden meydana gelmiş reklam sistemidir. Kayan yazı devresi projesi yapılırken , kayan yazının hangi ebatlara büyüyüyebileceği, gün ışığında mı yoksa gece mi çalıştırılacağı ilk önce düşünülür.
Kayan yazı pcb kartı elektronik çizim programlarından birinde bilgisayarda çizilir. Çizilen proje baskıdevre çıkartan firmalara gönderilir, takriben 2 hafta içinde bitmiş şekilde elimize geçer. sonra Kayan yazı için elektronik kompanent tedariğine geçilir, işin bu safası çok zahmetli ve zordur. Alış-verişin yapılacağı ithalatçılardaki fiyat dengesizliği ve tutarsız malzeme ithalatı insanı çok uğraştırır. Elektronik kompanentler geldikten sonra işimiz nerede ise bitmiş sayılır çünkü gerisini otomasyon makina halledecek , dizgi makinası bütün malzemeleri kayan yazı baskı devre üzerine dizer ve lehimler.