Diyotlar doğru polarize edildiğinde iletime ancak belirli bir voltaj değerinden sonra geçerler,
Eşik değeri gerilimi led diyotun üretildiği maddeye göre değişmektedir. Eşik gerilimi ledin çalışma sıcaklığına
bağlı olarak çok küçük miktarlarda değişim gösterebilir.
Ledler seri bağlanır ise ledin ışık verebilmesi için uygulanacak gerilim'de led çalışma voltaj değerinin katları ile orantılıdır.
Ledler kayan yazı sistemlerinde bazen 1 pixel de 1 led bazen 1 pizelde 4 led olarak tasarlanabilir.
Kayan yazı da kullanılan led lerin tipi ve özellikleri faklılık gösterebilir.